AHAVA מחזירה אהבה

פסלי מלח

פסלי מלח מים המלח

חופי ים המלח העשירים במינרלים מהווים בית לחיפויים מגבישי מלח הנוצרים בדרך הטבע. פלא טבע זה הוא שהביא את האמנית הבינלאומית, ענת אשד גולדברג, ואת אריה כהן, יו"ר הדירקטוריון של AHAVA, לשתף פעולה ביצירת סדרות ייחודיות של פסלים ממלחי ים המלח.

פסלי מלח
פסלי מלח

יוצרים אומנות מהטבע

כדי להגיע לצורותיהם הייחודיות של פסליה, טבלה ענת אשד גולדברג את יצירותיה במימי ים המלח עד לגדילת גבישי מלח עליהם. גבישי המלח יצרו חיפוי גבישי עבה על הפסלים. כתוצאה מכך, התקבלה קולקציה עוצרת נשימה של פסלים בקנה מידה גדול - שילוב מושלם בין אמנות חזותית לבין כוחו היוצר של הטבע.

התוספת האמנותית של AHAVA

AHAVA וענת אשד גולדברג שותפים לרגש הערצה עמוק כלפי יופיו של הטבע המתבטא בים המלח. AHAVA מתכבדת להציג את פסליה של גולדברג במרכז המבקרים שלה בישראל. הפסלים מחופים במלחים מים המלח.

פסלי מלח